Historia

Rozdział I

Od kiedy poważnie zainteresowałem się grupą Queen słyszałem wiele opinii i pomysłów nt. stworzenia w Polsce prawdziwego fanklubu. Wiele osób miało różne wizje i pomysły, jednak na tym się kończyło.

Duży wpływ na 'całe środowisko’ wywarł Zbyszek Kamiński, który odważnie zajął się organizacją Ogólnopolskich Zlotów Fanów Queen w Nowym Mieście Lubawskim. Pokazał, że można zrobić coś wspaniałego i znacząco zintegrował fanów przybywających na zlot.

To właśnie drugi zlot (w 2003 roku) napełnił mnie determinacją i wielką ochotą na stworzenie prawdziwego fanklubu.

Rozpoczęły się przygotowania formalne… długie rozważania jaką formę prawną powinien przybrać fanklub. Okazało się, że najlepiej, aby było to stowarzyszenie. Pod koniec roku 2003 przygotowany był już wstępny statut i można było przystąpić do rejestracji w sądzie. Grupa fanów z Warszawy, która pracowała nad tym przedsięwzięciem, postanowiła trzymać je w tajemnicy, gdyż nie mieliśmy pewności, czy się ono powiedzie. W sumie jedynie ok. 20 osób wiedziało o wszystkim.

Na przełomie 2003 i 2004 roku rozpoczął się formalny proces rejestracji… na skutek braków i błędów w statucie sprawy znacznie się przeciągały i dopiero w maju 2004 roku sąd wydał decyzję o rejestracji Polskiego Fanklubu Queen jako stowarzyszenia. Prawdopodobnie trwałoby to znacznie dłużej gdyby nie pomoc i wsparcie 'pewnych fanów’.

Przyszła kolej na kolejne formalności…

Równocześnie toczyły się rozmowy z Oficjalnym Fanklubem Queen w Londynie i managerem Queen – Jimem Beachem, którzy podeszli z aprobatą do naszych działań.

Główne operacje formalne zakończyły się na początku lipca 2004 roku.

Rozstrzygnęliśmy nawet wewnętrzny konkurs na logo PFQ, który wygrała Dagmara Szymańska tym oto projektem:

logoan

Pozostały już tylko sprawy logistyczne i przygotowanie tej strony. Na bazie mojego pomysłu i wstępnego zarysu stronę napisał Marcin Nosarzewski. Udało nam się wszystko uruchomić w dniu 5 września 2004 roku (58. rocznica urodzin Freddiego Mercury’ego).

Tak oto powstał Polski Fanklub Queen.

Piotr Kaczmarek, 14.09.2004 roku.

Rozdział II

Od 2004 roku Polski Fanklub Queen rozwija swoją prężną działalność i integruje fanów Królowej w całej Polsce. Jednym
z impulsów do jakiejś formy zinstytucjonalizowania polskich fanów Queen był fakt, iż na Ogólnopolskie Zloty Fanów Queen organizowane cyklicznie od 2002 roku przez Zbyszka Kamińskiego w Nowym Mieście Lubawskim przybywały coraz liczniejsze grupy wielbicieli Królowej. Wyraźnie widać było, iż istnieje takie zapotrzebowanie, że fanom zespołu nie wystarczy jedynie słuchanie nagrań i koncertów, ale chcą integrować się w swoim gronie.

Pomysłodawcą oraz inicjatorem powstania Polskiego Fanklubu Queen jako formalnego, „poważnego” stowarzyszenia był się Piotr Kaczmarek. Przełomowy okazał się natomiast drugi Zlot w 2003 roku. To wówczas zainspirowany entuzjazmem środowiska Piotr rozpoczął starania, by stworzyć taką platformę integracji. Drugi Zlot był także zachętą do organizacji lokalnych spotkań, które rozpoczęły się w Warszawie. Animowane przez Michała Bigoraja, a następnie Dagmarę Szymańską spotkania trwają po dziś dzień – przez długi czas schronieniem dla miłośników Queen stał się pub Gong przy dawnym Rondzie Babka, później lokal o wdzięcznej nazwie „Hydro4” przy ulicy Chmielnej. Z czasem przykład z Warszawy wzięły inne miasta, zwłaszcza zaś fani ze Śląska, drugiego obok stolicy zagłębia fanów Królowej.

W tym samym 2003 roku grupa kilkunastu osób z Warszawy rozpoczęła więc pracę nad projektem Fanklubu i zajęła się wszelkimi sprawami formalnymi. Pod koniec roku była już gotowa wstępna wersja statutu. Równocześnie prowadziliśmy rozmowy z Jimem Beachem (menadżerem zespołu) i władzami Oficjalnego Międzynarodowego Fanklubu Queen. Wyrazili oni przychylność dla rodzącego się pomysłu. Prowadząca Oficjalny Fanklub Jacky Smith potwierdziła to oficjalnie Michałowi Bigorajowi i przekazała mu liczne gadżety wykorzystane później przez polski fanklub do celów promocyjnych i jako nagrody w pierwszych konkursach.

Na przełomie 2003 i 2004 roku rozpoczął się proces rejestracji działalności, który na wskutek pewnych błędów, administracyjnych problemów, zawiłych przepisów itp. trwał kilka miesięcy. W maju Sąd Rejonowy wydał zgodę na rejestrację Fanklubu w postaci stowarzyszenia, a pozostałe prace organizacyjne zakończyły się sukcesem w wakacje 2004 roku. Pod statutem podpisało się wymagane 15 osób. Polski Fanklub Queen (PFQ) oficjalnie rozpoczął swoją działalność w dniu urodzin Freddiego Mercury’ego – 5 września 2004 roku.

Główne cele statutowe fanklubu to niezmiennie:

Promowanie muzyki grupy Queen w Polsce.

Integrowanie fanów Queen na terenie Polski jak i poza jej granicami.

Szerzenie informacji na temat wirusa HIV i choroby AIDS.

Fanklubem kieruje, wybierany przez ogół członków co 5 lat, Zarząd. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Rada Nadzorcza, a zewnętrzną Prezydent m.st. Warszawy. Cała działalność opiera się o zatwierdzony przez KRS i Urząd M.St. Warszawy Statut Fanklubu.

Jednocześnie z oficjalnym rozpoczęciem działalności została uruchomiana strona internetowa autorstwa Marcina Nosarzewskiego (fanklub.queen.pl) oraz oficjalnie zaprezentowane zostało logo zaprojektowane przez Dagmarę Szymańską. Kolejną decyzją Fanklubu było uruchomienie tzw. „Qstrefy” na stronie internetowej, w której to prezentowane są ciekawe materiały związane z zespołem, dostępne tylko dla zarejestrowanych członków. Osoby pełniące funkcje kierownicze w fanklubie opiekują się również, jako administratorzy i moderatorzy, forum dyskusyjnym fanów, które można znaleźć pod adresem forum.queen.pl.

Wkrótce po rozpoczęciu działalności ukazał się pierwszy numer fanklubowego pisma „KYA maGAGAzyn”. Od tamtego czasu fanzin ukazuje się średnio raz na 3 miesiące. Ukazało się już 25 numerów, do których pisało w sumie kilkudziesięciu autorów. Dwoje z nich (Dagmara i Michał) robi to bez przerwy od początku. Na łamach magazynu publikowane są rozliczne kompendia wiedzy o zespole, recenzje albumów, jak również wywiady z osobami z obozu Queen.

Stowarzyszenie od początku współpracowało z różnymi partnerami. Pierwszym z nich był EMI Music, który pozwolił nam na wykorzystywanie zdjęć zespołu w celach statutowych oraz przekazał akcesoria związane z grupą. Po zmianie przez zespół Queen wytwórni w 2011 roku na Universal Fanklub nawiązał kontakt z nową wytwórnią. Od 2005 datuje się współpraca także z biurem podróży Invitatio, z którym zostały zorganizowane trzy wyjazdy na koncerty w ramach tras Queen + Paul Rodgers – zarówno podczas trasy w 2005, jak i w 2008 roku. Od 2005 roku jesteśmy także stałym patronem medialnym Ogólnopolskich Zlotów Fanów Queen, a także spotkań fanów organizowanych w Warszawie.

Od samego początku PFQ oferował swoim członkom atrakcyjne zniżki na wszelkie wydawnictwa i wydarzenia mające związek z Queen. Doszło do tego, iż ilość pieniędzy, którą członkowie fanklubu zaoszczędzali dzięki tym zniżkom była kilkukrotnie wyższa niż symboliczna (kiedyś 25 złotych, obecnie 15 złotych) roczna składka członkowska. Oferowaliśmy zniżki m.in. na: udział w zlotach fanów, w wyjazdach na koncerty, biletach do Multikina (które kilkakrotnie zaprezentowało występy zespołu oraz filmy dokumentalne o nim opowiadające) oraz na wszystkie pozycje oficjalnie związane z Queen, które pojawiły się od momentu powstania Fanklubu, m.in. na wydawaną przez Agorę kolekcję wszystkich albumów zespołu.

Od zawsze siłą PFQ oraz atrakcją dla fanów były także liczne konkursy, w których członkowie mogli wygrać m.in.: oficjalne koszulki ze wspomnianych wcześniej tras, wejściówki na koncerty, pokazy, płyty czy też książki o tematyce związanej z zespołem.

Polski Fanklub Queen współpracował lub współpracuje z licznymi mediami m.in.: Radiem Złote Przeboje, grupą wydawniczą Agora, magazynem „Twoja Muza”, portalem Netbird.pl, a okazjonalne także z innymi mediami. Fanklub w 2008 roku był jednym z patronów medialnych książki Michała Bigoraja „Przewodnik Fana Queen po Londynie”, do której autor zbierał materiały w kolebce europejskiej muzyki rockowej. W 2012 r. było PFQ patronem medialnym najważniejszego wydarzenia dla fanów zespołu w Polsce, a mianowicie koncertu Queen+Adam Lambert we Wrocławiu. W ciągu ostatnich lat Fanklub ściśle współpracował z Multikinem przy pokazach kinowych koncertów Queen oraz z Alla Vienna przy projekcie „Queen Symfonicznie”. Objął również patronatem wydanie kolejnych pozycji książkowych na polskim rynku „Queen. Historia nieznana.” Petera Hince’a oraz „Freddie Mercury. Biografia Legendy” Lesley-Ann Jones. Ponadto stowarzyszenie współpracuje także z licznymi polskimi i zagranicznymi autorami/administratorami stron internetowych, fanklubami z innych krajów, firmami oraz szeregiem różnych instytucji.

Fanklub stale współpracuje z Oficjalnym Międzynarodowym Fanklubem Queen prowadzonym przez Jacky Smith, Oficjalną stroną Queen i Briana Maya oraz ma wsparcie Jima Jenkinsa i Petera Freestone’a.

Dzięki różnorodnej działalności, interesującej ofercie dla członków Polski Fanklub Queen zdołał w minionych dziewięciu latach wyrobić sobie dobrą markę wśród polskich fanów Królowej.

Łukasz Bertram, Michał Bigoraj, sierpień 2013 r.

Rozdział III

Od 2013 r. członkinie Fanklubu Dagmara Szymańska i Katarzyna Zielińska  wzięły w swoje ręce organizację Ogólnopolskich Zlotów Fanów Queen, które miały miejsce w Rawce koło Skierniewic. W 2015 r. ponownie gościem na zlocie był Jim Jenkins oraz fani z UK David i Irene Taylor. Fanklub patronował koncertom Queen+Adam Lambert w Krakowie i Oświęcimiu oraz występowi Briana Maya z Kerry Ellis w Krakowie. Wspieramy fanowskie produkcję po koncertach grupy w Polsce. Patronowaliśmy kolejnym publikacjom książkowym „Queen. Królewska historia” Marka Blakea w tłumaczeniu Jakuba „Bizona” Michalskiego, drobny udział w korekcie „Freddie Mercury i ja”, Jima Huttona i Tima Wapshotta miały Dagmara Szymańska i Aleksandra Kazana. Od 2015 r. współpracujemy z warszawskim Teatrem Rampa na scenie, którego jest wystawiane jest przedstawienie z muzyką Queen „Rapsodia z Demonem”. W 2016 r. rozpoczęliśmy współpracę z Soundedit przy projekcie „Metropolis”, który wykorzystuje muzykę Queen. Fanklub kontynuuje swoją współpracę z Multikinem i Universal Music Polska.

W 2016 r. w tryb tylko do odczytu przeszło najdłużej działające forum fanów Queen w Polsce. Aktywnie działamy w mediach społecznościowych m.in. Facebooku, Twitterze czy Youtubie.

W 2014 r. uruchomiliśmy pierwsza stronę tematyczną związaną z występami muzyków Queen w Polsce, w 2015 r. zostały uruchomione w domenie queen.pl strony o Johnie Deaconie i „Rapsodii z Demonem”, w 2016 r. ruszyła strona o Freddiem Mercurym i portal z wiadomościami w ramach Queen.pl. Na 2017 r. planowane jest uruchomienie strony o dorobku Briana Maya, a na koniec o Rogerze Taylorze.

We wrześniu 2013 r. uruchomiliśmy odświeżoną stronę Fanklubu na platformie WordPressu w pracach brali udział Tomasz Klasa (główny motywator), Aleksandra Kazana, Katarzyna Zielińska, Marcin Nosarzewski (integracja bazy danych, system dystrybucji magazynu KYA itd.) i Dagmara Szymańska. Od 2016 r. magazyn fanklubowy jest składany przez Dariusza Kubika – fotografa i grafika. W marcu 2017 r. odświeżyliśmy szablon stron pod kątem funkcjonalności i urządzeń mobilnych.

Fanklub organizował po koncertowe afterparty dla fanów w 2015 r. i 2016 r. Na koncert Briana i Kerry w 2015 r. Fanklub dystrybuował okolicznościowe opaski przygotowane przez Aleksandrę Kazanę. Dzięki uporowi i wytrwałości dwukrotnie udało się przekazać prezenty i pamiątki od fanów Brianowi w trakcie jego wizyt w Krakowie. W 2015 r. Brian podpisał obraz z winyli przedstawiający Freddiego z kotem na cele charytatywne na rzecz bezdomnych kotów ze Szczecina.

Kontynuujemy współprace z mediami od rozmowy o debiucie Queen w Polskim Radio przez Dagmarę Szymańską i Katarzynę Zielińską, po „Dzień Dobry TVN” w materiale Filipa Chajzera o fenomenie Queen z udziałem Anny Matyji i Dagmary Szymańskiej.

Mamy nadzieje dalej rozwijać działalność Fanklubu i szerzyć wiedze o zespole Queen w Polsce.

W 2017 r. po raz kolejny gościliśmy w Polsce Queen+Adam Lambert z tej okazji Brian podpisał korpusy gitar, które trafiły na aukcje charytatywne.

W 2018 r. odbyły się kolejne wybory do władz Fanklubu – zarząd został bez zmian, w radzie nadzorczej nastąpiły małe zmiany i kontynuujemy działalność.

Rozdział IV

Z dniem 12 czerwca 2023 roku stowarzyszenie znane jako Polski Fanklub Queen zostało zlikwidowane. Obecnie pozostają aktywne strony internetowe i  profile w social mediach. aktywność jest niesformalizowana.

Dagmara Szymańska, lipiec 2023 r.