Rejestracja w PFQ

Krok 1/3

imię:*

(np. Brian)
nazwisko:*

(np. May)
e-mail:*

(np. fanklub@queen.pl)
data urodzenia:*

(format RRRR-MM-DD, np. 1947-07-19)
ulica, nr domu i nr mieszkania:*

(np. ul. Kubusia Puchatka 11/12)
kod:*

(np. 00-123)
miejscowość:*

(np. Warszawa)
kraj:*

(np. Polska)
telefon kontaktowy:

(np. 22 555-55-55)
profil FB:

(np. https://www.facebook.com/jan.kowalski)
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Fanklub Queen (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000).
*
Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Statutu Polskiego Fanklubu Queen.
*- Pola wymagane!

Polski Fanklub Queen jako administrator danych będzie przetwarzał podane w tym formularzu dane osobowe wyłącznie w celu realizacji członkostwa w Polskim Fanklubie Queen oraz w celu udostępniania treści przeznaczonych wyłącznie dla członków Fanklubu. Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, przy czym żądanie usunięcia danych w czasie trwania członkostwa jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia z listy członków Stowarzyszenia.